Deň Svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov

Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu (Rakúsko). Florián slúžil v armáde ako vojak, vraj mal aj dôstojnícku hodnosť. Stal sa kresťanom, čo v ...

BOZPO sa zapojilo do dobrovoľníckeho programu „Prievidza pomáha“

Samospráva v týchto dňoch spustila druhú vlnu distribúcie rúšok, tentokrát pre obyvateľov vo veku od 60 do 70 rokov. Prvá vlna distribúcie Koncom marca boli distribuované rúška pre seniorov s trvalým ...

Darujte 2% z daní

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za rok 2019. Vo vyhlásení o poukázaní dane, prosím, uveďte ako ...