DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BOZPO PRIEVIDZA

Hasenie ohňa je práca jedného človeka, prevencia požiaru je úlohou každého z nás.

HASIČSKÁ TECHNIKA

Vývoj požiarnych automobilov vždy reagoval na meniace sa požiadavky požiarnej taktiky. Pružne sa prispôsoboval napríklad požiadavkám na používanie nových hasiacich látok. Ako napríklad po roku 1931, keď bol po prvý krát širokej odbornej verejnosti predstavený nový typ hasiva. Išlo vo svojej dobe o určitý prelom, tým hasivom bola tzv.vzdušná pena, neskôr hodnotená ako mechanická. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje veľa krát veľmi slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov u nás. 

Súčasná produkcia požiarnych automobilov sa opiera o ponuku domácich podvozkov TATRA 815 či LIAZ (teraz opäť pod značkou ŠKODA) a stále viac sa presadzujúcich terénnych podvozkov PRAGA

Hasičská striekačka DS 16

DS 16 je hasičská motorová striekačka na dvojkolesovom podvozku vyrobená v roku 1951 firmou THZ Slatiňany spadajúce pod firmu Sigma Olomouc (dnes THZ KOBIT), prispôsobenom k rýchlej preprave motorovým ...

AKTUALITY

Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí 

Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom ...

100. VÝROČIE ZALOŽENIA ZEMSKEJ HASIČSKEJ JEDNOTY NA SLOVENSKU 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Vás srdečne pozýva na oslavy 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Oslavy sa zúčastnia aj členovia DHZ BOZPO na historickej ...

Gratulujeme slovenskej ženskej reprezentácií v hasičskom športe ku krásnemu 4. miestu na olympiáde v Celje

Slovenská reprezentácia žien v hasičskom športe vybojovala na hasičskej olympiáde CTIF 2022 v slovinskom meste Celje krásne 4. miesto. Reprezentantkám, ako aj všetkým, ktorí sa o tento úspech ...

Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje 2022

Slovenská reprezentácia žien v hasičskom športe už dnes odcestuje na najväčšiu hasičskú súťaž, ktorou je Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje! Za DHZ BOZPO súťaží v reprezentácií naša kolegyňa, ...

Hasičské slávnosti Litoměrice 2022

Po nútenej päťročnej pauze sa v piatok 10. a v sobotu 11. júna 2022 uskutočnilo najväčšie stretnutie hasičov v rámci Hasičských slávností Litoměřice 2022. Na výstavisku  sa zišlo cez 200 zborov ...

Valné zhromaždenie delegátov dobrovoľných hasičských zborov

V sobotu, 2.4.2022, sme sa zúčastnili valného zhromaždenia delegátov dobrovoľných hasičských zborov okresu Prievidza, ktoré sa uskutočnilo v obci Kanianka.  ...

AKTIVITY TÍMU

DHZ BOZPO sa zúčastnilo na oslavách 100. výročia založenia hasičskej jednoty na Slovensku

Dňa 6.8.2022 sa v Trenćíne uskutočnili oslavy založenia 100. výročia hasičskej jednoty na Slovensku. Členovia DHZ BOZPO nemohli na tejto veľkolepej a mimoriadne dobre zorganizovanej udalosti chýbať!  ...

Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje 2022

Slovenská reprezentácia žien v hasičskom športe už dnes odcestuje na najväčšiu hasičskú súťaž, ktorou je Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje! Za DHZ BOZPO súťaží v reprezentácií naša kolegyňa, ...

Železný hasič Zeleneč – 2022

Dňa 18.06.2022 sa uskutočnil v obci Zeleneč nultý ročník súťaže Železný hasič Zeleneč 2022. Súťažilo sa v kategóriách: muži do 29, muži 30-39, muži nad 40, ženy do 32, ženy nad 33 Náš člen, Vladimír ...

Železný hasič Žarnovica 2022

Prvá tohtoročná súťaž sa uskutočnila na Pohroní, v meste Žarnovica. Aj napriek výpadku súťaží a nepriazni počasia dosiahli pretekári výborné výsledky. Ako v každej súťaži, aj tu rozhodovali aj ...

Vyhlásenie Slovenskej ligy železných hasičov

V sobotu, 12.03.2022 sa uskutočnilo vyhlásenie Slovenskej ligy železných hasičov. Z dôvodu momentálnej pandemickej situácie bol zrušený posledný závod v Liptovskej Tepličke a aj vyhlásenie ligy. ...

Taktické cvičenie DHZ zamerané na diaľkovú dopravu vody k lesnému požiaru

Dňa 23.10.2021 sa v obci Cígeľ uskutočnilo taktické cvičenie DHZ zamerané na : Diaľkovú dopravu vody k lesnému požiaru Spôsob vykonania cvičenia za použitím techniky na mieste udalosti má ...

O NÁS

DHZ BOZPO Prievidza je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ BOZPO Prievidza je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v rámci právnickej osoby a v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

 • zásahovej činnosti, technickej pomoci
 • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarov
 • odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti DHZ
 • výchova detí a mládeže
 • spolupráca s obcami regiónu okresu Prievidza
 • civilná ochrana obyvateľstva
 • plnenie povinností obecného hasičského zboru
 • zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
 • cezhraničná spolupráca

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za rok 2019. Vo vyhlásení o poukázaní dane, prosím, uveďte ako prijímateľa Dobrovoľný hasičský zbor BOZPO, Ciglianska cesta 2767/3C, 971 01 Prievidza, IČO 50642626

Aj Vaše 2 % z daní môžu pomôcť k:

 • vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – napríklad MDD
 • organizovaniu hasičských súťaží
 • šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok ľudí – napr. požiare, povodne, evakuácia, záchrana človeka a pod.

Tlačivo na stiahnutie: 

Vyhlásenie môžete vyplniť online po kliknutí na odkaz vyššie a následne si dokument pdf formátu stiahnuť. 

Postup:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Následne treba vyplniť Vyhlásenie (môžete si ho stiahnuť vyššie). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – tento údaj však nie je povinný. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu.)