DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BOZPO PRIEVIDZA

HASIČSKÁ TECHNIKA

Vývoj požiarnych automobilov vždy reagoval na meniace sa požiadavky požiarnej taktiky. Pružne sa prispôsoboval napríklad požiadavkám na používanie nových hasiacich látok. Ako napríklad po roku 1931, keď bol po prvý krát širokej odbornej verejnosti predstavený nový typ hasiva. Išlo vo svojej dobe o určitý prelom, tým hasivom bola tzv.vzdušná pena, neskôr hodnotená ako mechanická. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje veľa krát veľmi slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov u nás. 

Súčasná produkcia požiarnych automobilov sa opiera o ponuku domácich podvozkov TATRA 815 či LIAZ (teraz opäť pod značkou ŠKODA) a stále viac sa presadzujúcich terénnych podvozkov PRAGA

Hasičská striekačka DS 16

DS 16 je hasičská motorová striekačka na dvojkolesovom podvozku vyrobená v roku 1951 firmou THZ Slatiňany spadajúce pod firmu Sigma Olomouc (dnes THZ KOBIT), prispôsobenom k rýchlej preprave motorovým ...

AKTUALITY

Deň Svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov

Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu (Rakúsko). Florián slúžil v armáde ako vojak, vraj mal aj dôstojnícku hodnosť. Stal sa kresťanom, čo v ...

5.ročník Železného hasiča v Žarnovici 

Dňa 21.04.2024 sme sa zúčastnili na 5.ročníku Železného hasiča v Žarnovici. Spolu sa zúčastnilo 118 súťažiacich, kde v kategórií Ženy šport sa Janka Jankulová umiestnila na 1. mieste a Vladimír Šramka ...

Oslavy 100 rokov založenia DHZ Ráztočno + železný hasič Ráztočno

26.08.2023 sme sa zúčastnili osláv 100. Výročia DHZ Ráztočno. Naši dvaja členovia, Vladimír Šramka a  Nikol Endlicherová sa zúčastnili aj sútaže Železný hasič. Vladimír Šramka bežal v kategórii Muži, ...

Bratislavská myhive Vajnorská Tower 1 bola dejiskom hasičského podujatia Memoriál – SCHODY 2023

V piatok 18. augusta 2023 sa v budove myhive Tower na Vajnorskej ulici v Bratislave konal už XXIV. ročník športovo-spomienkového podujatia Memoriál – SCHODY 2023. Súťažné dvojice tvorené ...

DHZ BOZPO sa zúčastnilo na oslavách 100. výročia Okresnej hasičskej jednoty č.4 v Prievidzi

S veľkým potešením sme sa zúčastnili na slávnostných hasičských oslavách, ktoré sa konali 12. augusta 2023 pri príležitosti 100. výročia založenia Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi. DHZ BOZPO sa ...

Výstava „Takto hasili požiar naši predkovia“, Šamorín, 2023

Minulý víkend (16.-17. júna) sa v Šamoríne uskutočnila ohromujúca hasičská výstava s názvom „Takto hasili požiar naši predkovia“. Táto úžasná udalosť prilákala zvedavých návštevníkov z ...

AKTIVITY TÍMU

Bratislavská myhive Vajnorská Tower 1 bola dejiskom hasičského podujatia Memoriál – SCHODY 2023

V piatok 18. augusta 2023 sa v budove myhive Tower na Vajnorskej ulici v Bratislave konal už XXIV. ročník športovo-spomienkového podujatia Memoriál – SCHODY 2023. Súťažné dvojice tvorené ...

Železný hasič Poprad

Dňa 22.07.2023 sa uskutočnila v Poprade súťaž Železný hasič.  Náš člen, Vladimír Šramka, obsadil na tejto súťaži krásne 3. miesto ...

DHZ BOZPO sa zúčastnilo na oslavách 100. výročia založenia hasičskej jednoty na Slovensku

Dňa 6.8.2022 sa v Trenćíne uskutočnili oslavy založenia 100. výročia hasičskej jednoty na Slovensku. Členovia DHZ BOZPO nemohli na tejto veľkolepej a mimoriadne dobre zorganizovanej udalosti chýbať!  ...

Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje 2022

Slovenská reprezentácia žien v hasičskom športe už dnes odcestuje na najväčšiu hasičskú súťaž, ktorou je Hasičská olympiáda v slovinskom meste Celje! Za DHZ BOZPO súťaží v reprezentácií naša kolegyňa, ...

Železný hasič Zeleneč – 2022

Dňa 18.06.2022 sa uskutočnil v obci Zeleneč nultý ročník súťaže Železný hasič Zeleneč 2022. Súťažilo sa v kategóriách: muži do 29, muži 30-39, muži nad 40, ženy do 32, ženy nad 33 Náš člen, Vladimír ...

Železný hasič Žarnovica 2022

Prvá tohtoročná súťaž sa uskutočnila na Pohroní, v meste Žarnovica. Aj napriek výpadku súťaží a nepriazni počasia dosiahli pretekári výborné výsledky. Ako v každej súťaži, aj tu rozhodovali aj ...

O NÁS

DHZ BOZPO Prievidza je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ BOZPO Prievidza je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v rámci právnickej osoby a v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

 • zásahovej činnosti, technickej pomoci
 • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarov
 • odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti DHZ
 • výchova detí a mládeže
 • spolupráca s obcami regiónu okresu Prievidza
 • civilná ochrana obyvateľstva
 • plnenie povinností obecného hasičského zboru
 • zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
 • cezhraničná spolupráca

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za rok 2019. Vo vyhlásení o poukázaní dane, prosím, uveďte ako prijímateľa Dobrovoľný hasičský zbor BOZPO, Ciglianska cesta 2767/3C, 971 01 Prievidza, IČO 50642626

Aj Vaše 2 % z daní môžu pomôcť k:

 • vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – napríklad MDD
 • organizovaniu hasičských súťaží
 • šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok ľudí – napr. požiare, povodne, evakuácia, záchrana človeka a pod.

Tlačivo na stiahnutie: 

Vyhlásenie môžete vyplniť online po kliknutí na odkaz vyššie a následne si dokument pdf formátu stiahnuť. 

Postup:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Následne treba vyplniť Vyhlásenie (môžete si ho stiahnuť vyššie). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – tento údaj však nie je povinný. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu.)