DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BOZPO PRIEVIDZA

Hasenie ohňa je práca jedného človeka, prevencia požiaru je úlohou každého z nás.

HASIČSKÁ TECHNIKA

Vývoj požiarnych automobilov vždy reagoval na meniace sa požiadavky požiarnej taktiky. Pružne sa prispôsoboval napríklad požiadavkám na používanie nových hasiacich látok. Ako napríklad po roku 1931, keď bol po prvý krát širokej odbornej verejnosti predstavený nový typ hasiva. Išlo vo svojej dobe o určitý prelom, tým hasivom bola tzv.vzdušná pena, neskôr hodnotená ako mechanická. Tradícia výroby požiarnych automobilov u nás siaha až na začiatok 20. storočia a kopíruje veľa krát veľmi slávne, inokedy len priemerné obdobia výroby automobilov u nás. 

Súčasná produkcia požiarnych automobilov sa opiera o ponuku domácich podvozkov TATRA 815 či LIAZ (teraz opäť pod značkou ŠKODA) a stále viac sa presadzujúcich terénnych podvozkov PRAGA

AKTUALITY

BOZPOshop.sk si v spolupráci s DHZ BOZPO pripravil bohatý výber príslušenstva pre každý dobrovoľný hasičský zbor. V ponuke nájdete veľký …
Priestory DHZ BOZPO prešli ďalšou modernizáciou! Svietiace logo našeho DHZ poteší oči aj v noci.
Monitoring prebiehal v lokalitách Pezinok, Senec a Malacky. Monitoring prebehol v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Informovalo o tom Prezídium …
Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu (Rakúsko). Florián …
Samospráva v týchto dňoch spustila druhú vlnu distribúcie rúšok, tentokrát pre obyvateľov vo veku od 60 do 70 rokov. Prvá …

Darujte 2% z daní

Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za …
BOZPO, s.r.o. ponúka školenia protipožiarnej ochrany spojené s praktickou ukážkou hasenia, kde si vaši zamestnanci môžu skúsiť hasiť rôznymi hasiacimi …
Dobrovoľné hasičské zbory stále pribúdajú aj vďaka podpore zo strany Ministerstva vnútra. Za posledné štyri roky sa ich počet zvýšil …

Výstraha pred silným vetrom

Podľa SHMÚ môžeme dnes „opäť očakávať veľmi silný vietor. Najsilnejší bude na západnom Slovensku pri prechode studeného frontu okolo poludnia …

AKTIVITY TÍMU

Tento víkend sme sa zúčastnili na súťaži Železný hasič Spišské Bystré. Výsledky:   V kategórií jednotlivcov: Nikol Endlicherová 1. Miesto Vladimír Šramka …
Dňa 23. 8. 2020 sa uskutočnila hasičská súťaž Železný hasič v obci Veľká nad Veličkou. Náš kolega Vladimír Šramka súťažil …
Dňa 21. 8. 2020 sa uskutočnila súťaž v kompletnej hasičskej výstroji s aktívnym dýchacím prístrojom vo dvojiciach s výbehom na 18. nadzemné podlažie. Celkovo …
V piatok 14.8.2020 sa opäť stretli členova Dobrovoľného hasičského zboru BOZPO na taktickom cvičení. Začalo sa prehliadkou a predstavením historickej …
Dňa 8.8. 2020 sa uskutočnila jedna z najťažších modifikovaných súťaží v Českej republike, a to kvalifikačné preteky na Majstrovstvá Českej …
Dňa 1. 8. 2020 sa uskutočnili preteky v Spišských Hanušovciach, kde prebiehala súťaž TFA – Memoriál Karola Pazeru. Vladimír Šramka …
Dňa 25. 7. 2020 prebiehala TFA súťaž Kobylí v Českej republike odkiaľ sme odviezli tieto umiestnenia: Vladimír Šramka v kategórii muži …
V tomto roku začala sezóna až 12.7. a to na súťaží Železný hasič v Žarnovici, kde boli výsledný nasledovne: Vladimír Šramka na …

Železný hasič Poprad

12. októbra 2019 Aj túto sobotu naši kolegovia Janka a Vlado opäť zabojovali na súťaži najtvrdších hasičov Železný hasič v Poprade …

O NÁS

DHZ BOZPO Prievidza je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. 

Hlavným cieľom DHZ BOZPO Prievidza je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo v rámci právnickej osoby a v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä:

  • zásahovej činnosti, technickej pomoci
  • protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarov
  • odborná príprava, školenia, výcvik a previerky pripravenosti DHZ
  • výchova detí a mládeže
  • spolupráca s obcami regiónu okresu Prievidza
  • civilná ochrana obyvateľstva
  • plnenie povinností obecného hasičského zboru
  • zveľaďovanie dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
  • cezhraničná spolupráca