3. augusta 2019 sa konala hasičská súťaž v Doubraviciach nad Svitavou v Česku. Zo Slovákov sa zúčastnili 3 pretekári (prví v histórií TFA Doubravice). Vladimír Šramka opäť nesklamal a reprezentoval náš tím DHZ BOZPO a predviedol svoju silu, šikovnosť a tímového ducha. Ako jednotlivec sa umiestnil na 14. mieste a v Tandeme (vo dvojici) s Matúšom Koreňom sa umiestnili na peknom 4. mieste.