Samospráva v týchto dňoch spustila druhú vlnu distribúcie rúšok, tentokrát pre obyvateľov vo veku od 60 do 70 rokov.

Prvá vlna distribúcie

Koncom marca boli distribuované rúška pre seniorov s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorí do 31.3.2020 dovŕšili vek 70 rokov. „V prvej fáze bolo vyše 5 500 rúšok bezplatne poskytnutých obyvateľom mesta patriacim do rizikových skupín ohrozených ochorením COVID-19. Týkalo sa to predovšetkým seniorov nad 70 rokov, ale aj osamelých s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí o rúško požiadali individuálne,“ upresnila primátorka Katarína Macháčková.

Druhá vlna distribúcie

Od utorka 7. apríla 2020 prebieha distribúcia rúšok pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prievidza vo veku od 60 do 70 rokov. Do tejto kategórie spadajú občania, ktorí do 31.12.2020 dovŕšia 60 rokov a ktorí 70 rokov dovŕšia po 31.3.2020. Celkovo tak bude bezplatne doručených ďalších 7 400 rúšok.

Distribúciu zabezpečujú zamestnanci mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva, ale aj zamestnanci spoločností Brose Prievidza s.r.o. a BOZPO s.r.o., ktorí svoju nezištnú pomoc ponúkli v rámci dobrovoľníckeho programu Prievidza pomáha. Za túto pomoc dobrovoľníkom mesto Prievidza srdečne ďakuje a považuje ju za neoceniteľnú.

„Uvedomujeme si, že do ohrozenej skupiny obyvateľstva spadajú aj ľudia bez domova, ktorí majú možnosti hygienického ošetrenia rúšok značne limitované, preto im priebežne príslušníci mestskej polície poskytujú tieto ochranné pomôcky,“ doplnila Macháčková.

Zdroj: www.prievidza.sk

Pridaj komentár