Florián bol mučeníkom. Narodil sa v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu (Rakúsko). Florián slúžil v armáde ako vojak, vraj mal aj dôstojnícku hodnosť. Stal sa kresťanom, čo v tých časoch neveštilo nič dobré.

Keď vypuklo za cisára Diokleciána na začiatku 4. storočia kruté prenasledovanie kresťanov, bolo v Noriaku zatknutých 40 kresťanov. Florián pri ich tajnom oslobodzovaní bol zatknutý a predvedený pre miestodržiteľa Akvilina, svojho priameho predstaveného. Keď odmietol obetovať bôžikom a ani nebol ochotný odprisahať zapretie viery, bol kruto mučený a musel podstúpiť najhroznejšie muky.Nakoniec mu zavesili na krk mlynský kameň a vrhli do rieky Enns.

Legenda hovorí, že jeho mŕtve telo bolo vyplavené na skalu a tam ho strážil orol, aby ho nemohli pohania zhanobiť. Vidíme ho väčšinou ako rímskeho vojaka, často s kopijou v ruke, alebo ako zalieva horiaci dom vodou. Je patrónom Horného Rakúska, Krakova a kláštora sv. Floriána u Lince, hasičov, kominárov, hrnčiarov, kováčov a mlynárov.

Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Pridaj komentár