S veľkým potešením sme sa zúčastnili na slávnostných hasičských oslavách, ktoré sa konali 12. augusta 2023 pri príležitosti 100. výročia založenia Okresnej hasičskej jednoty v Prievidzi. DHZ BOZPO sa s hrdosťou pridalo k tejto výnimočnej udalosti, ktorá si pripomínala storočné dedičstvo odhodlania, statočnosti a oddanosti boja za bezpečnosť a ochranu našej komunity. Naša prítomnosť na oslavách bola prejavom nášho rešpektu voči tým, ktorí pred nami slúžili a obetovali sa pre dobro všetkých. Spolu so všetkými účastníkmi sme sa tešili zo spoločného spomínania na minulosť a zároveň sa tešili na budúcnosť plnú nových výziev a príležitostí.

Pridaj komentár