Slovenská reprezentácia žien v hasičskom športe vybojovala na hasičskej olympiáde CTIF 2022 v slovinskom meste Celje krásne 4. miesto.

Reprezentantkám, ako aj všetkým, ktorí sa o tento úspech pričinili, patrí obrovská gratulácia. Aj vďaka takýmto úspešným športovcom a hasičom zviditeľňujeme vo svete našu malú krásnu krajinu. Taktiež nemôžeme zabudnúť spomenúť reprezentáciu mužov, ktorá doniesla domov bronz. 

Za DHZ BOZPO reprezentovali na súťaži Ing. Jana Bednáriková a  Ing. Ján Donič, MBA. Sme právom hrdí, že sa naši členovia zúčastňujú súťaží vo svetovom formáte a robia dobré meno nielen nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru, ale aj firme BOZPO, s.r.o., ktorá podporuje šport v okrese Prievidza a taktiež rozširuje povedomie o hasičoch a hasičskom športe.

Pridaj komentár