DS 16 je hasičská motorová striekačka na dvojkolesovom podvozku vyrobená v roku 1951 firmou THZ Slatiňany spadajúce pod firmu Sigma Olomouc (dnes THZ KOBIT), prispôsobenom k rýchlej preprave motorovým vozidlom v závese. Uvedenie do prevádzky je jednoduché.

Pozostáva zo štyroch samostatných častí a to podvozku, motora, čerpadlá a vývevy. Motor s čerpadlom tvoria jeden celok, ktorý je pevne uložený na ráme podvozku. K zaplaveniu čerpadla vodou slúži lamelová výveva. Na sacom hrdle čerpadla je naskrutkovaný oblúkový nástavec, ktorý možno natočiť podľa potreby. Zospodu je vypúšťací otvor opatrený zátkou. Na hornej časti čerpadla sú umiestnené výtlačné ventily a manometer. Motor je štvorvalcový, štvortaktný, benzínový, vodou chladený. Zapaľovanie je magnetkou.