Mercedes-Benz L 311 je nákladné auto, ktoré bolo vyrábené v závode Mercedes-Benz v Mannheime od druhej polovice roku 1949. V roku 1949 sa vozidlá označovali ako L 3250, čo zodpovedá užitočnému zaťaženiu v kg. Od roku 1950 do roku 1955 sa vozidlá po zvýšenom užitočnom zaťažení nazývali L 3500. V roku 1955 sa názov znova zmenil, odvtedy sa vozidlá označovali ako L 311. Pretože boli nákladné vozidlá často preťažené, ponúkal Mercedes-Benz od roku 1953 podobný model ako L 311 s väčším užitočným zaťažením pod menom L 312. L 311 bol vyrábaný s valníkom a ako sklápač, verzia s valníkom tiež ako variant LA 311 s pohonom všetkých kolies. Od roku 1954 slúžil Mercedes-Benz aj v segmente nákladných vozidiel s predným náhonom, ktorý sa objavil v 50. rokoch, s podvozkom s riadením vpredu LP 311. Výroba v Mannheime sa skončila v januári 1961. Celkovo bolo vyrobených asi 55 000 vozidiel, z toho 3 000 s pohonom všetkých kolies.  Do príchodu Magirus-Deutz „Sirius“ bol model v tom čase jedným z najpredávanejších ľahkých nákladných vozidiel v Nemecku.