BOZPO, s.r.o. ponúka školenia protipožiarnej ochrany spojené s praktickou ukážkou hasenia, kde si vaši zamestnanci môžu skúsiť hasiť rôznymi hasiacimi prístrojmi. Po skončení teoretickej časti si účastníci výcviku pod dohľadom inštruktora prakticky precvičia na voľnom priestranstve vedomosti získané počas teoretickej časti. 

Kontaktujte nás na tel. č: 046 / 542 45 13 alebo e-mailom: boz@boz.sk