V sobotu, 5.6.2021, sa uskutočnila prvá súťaž tohtoročnej sezóny. Príprava na súťaže bola krátka a z dôvodu epidemiologickej situácie boli aj súťaže usporiadané na rýchlo. 

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou MHJ ligy v TFA –  Prezídia  (Moravské hasičské jednoty).

Súťaž sa konala v obci Zastávka u Brna. Súťažilo sa o pohár starostu obce Zastávka v disciplínach TFA.  Muži aj ženy majú rovnakú vystroj, tak ako pri reálnom zásahu a to v plnom zásahovom komplete + dýchací pristroj a postroj pre prácu vo výškach. Pri týchto závodoch sú podmienky pre mužov a ženy skoro rovnaké,  úľavy sú minimálne.

Z dôvodu náročnosti tieto ligy sa na štart závodu postavujú aj profesionálni hasiči a súťažiaci, ktorí chcú čeliť výzve a posunúť svoje hranice. Preto pri týchto závodoch rozhodujú aj malé chyby.   

Závodu sa zúčastnilo okolo 40 súťažiach.  DHZ BOZPO zastupovali:

Nikol Endlicherová – umiestnila sa na 2. mieste

Vladimír Šramka – umiestnil sa na 8. mieste

Pridaj komentár