12. júna 2016 sa v obci Cígeľ na viacúčelovej vodnej nádrži, konalo taktické cvičenie DHZ BOZPO. Cvičenie bolo koordinované spoločne s DHZ Cígeľ. Taktika bola zameraná na vytvorenie dopravného a útočného vedenia a čerpanie vody na hasenie z voľného vodného zdroja za pomoci PS 12. Do aktivít boli zapojené aj deti a manželky dobrovoľných hasičov.