5. augusta 2017 sa po roku opäť uskutočnilo taktické cvičenie dobrovoľného hasičského zboru BOZPO pri viacúčelovej nádrži v obci Cígeľ. Taktika bola zameraná na vytvorenie dopravného a útočného vedenia a čerpanie vody na hasenie z voľného vodného zdroja za pomoci PS 8. Do aktivít boli zapojené aj deti a manželky dobrovoľných hasičov.