V tomto roku začala sezóna až 12.7. a to na súťaží Železný hasič v Žarnovici, kde boli výsledný nasledovne: Vladimír Šramka na 6. Mieste, Nikol Endlicherová na 3. Mieste, Jana Bednáriková na 2.Mieste.

Pridaj komentár