Vážení priatelia hasičstva a jeho histórie, prosíme Vás o podporu nášho občianskeho združenia prostredníctvom poukázania 2% daní z príjmu za rok 2021. Vo vyhlásení o poukázaní dane, prosím, uveďte ako prijímateľa Dobrovoľný hasičský zbor BOZPO, Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO …. IBAN ….

Aj Vaše 2 % z daní môžu pomôcť k:

  • vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – napríklad MDD
  • organizovaniu hasičských súťaží
  • šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok ľudí – napr. požiare, povodne, evakuácia, záchrana človeka a pod.

Tlačivo na stiahnutie: 

Vyhlásenie môžete vyplniť online po kliknutí na odkaz vyššie a následne si dokument pdf formátu stiahnuť. 

Postup:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Následne treba vyplniť Vyhlásenie (môžete si ho stiahnuť vyššie). Ak nám chcete oznámiť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – tento údaj však nie je povinný. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (Zistenie miestnej príslušnosti k daňovému úradu.)

ĎAKUJEME !

Pridaj komentár